رسول اکرم(ص) می فرمایند : هر کس از ترس فقر ازدواج نکند به خداوند بدگمان شده است زیرا خداوند می‌فرماید: اگر تهیدست باشند، خداوند آنان را از فضل خود، بی‌نیاز می‌کند.         کافی ۵/۳۳۰/۵   ********** پی نوشت: انتشار با ذکر منبع مجاز   ...

رسول خدا (ص) : کسی که برای رفع نیاز برادر مومن خود کوشش نماید مانند این است که نه هزار سال خداوند متعال را عبادت نموده در حالی که روزها را روزه گرفته و شب ها را هم شب زنده داری نموده.   بحارالانوار جلد 74 صفحه 315   ********** پی نوشت: انتشار با ذکر منبع ...

رسول خدا (ص) : قرض داری که حقوق مردم را نپرداخته پس از مرگ در قبرش در غل و زنجیری از آتش است و جز پرداخت قرضش توسط وارثین چیزی غل و زنجیر را باز نمیکند.   نهج الفصاحه صفحه 391     ********** پی نوشت: انتشار با ذکر منبع مجاز   ...

رسول خدا (ص) : هر مومنی بمیرد و یک ورق کاغذ از او بماند که دانشی بر آن باشد آن ورقه روز قیامت میان او و دوزخ حائل و مانع شود و خدای تبارک و تعالی به هرحرفی که در آن کاغذ نوشته شهری در بهشت به او دهد که هفت برابر دنیا باشد.    امالی ...

رسول خدا (ص) : هرکس قرآن را قرائت کند و آن را سبب و وسیله روزی خویش قرار دهد روز قیامت بیاید در حالی که صورتش استخوانی باشد که در آن گوشت نیست یعنی بی آبرو به محشر وارد شود.   ثواب الاعمال صفحه638   ********** پی نوشت: انتشار با ذکر منبع مجاز   ...

پیغمبر(ص) : دوستی من و خاندانم در هفت جای پروحشت سودمند است وقت مرگ در قبر هنگام زنده شدن موقع تحویل دادن نامه اعمال در وقت حساب و سنجش اعمال و عبور از پل صراط   کتاب نصایح صفحه 263 حدیث13   ********** پی نوشت: انتشار با ذکر منبع مجاز   ...

آثار آرامش 1. ازدیاد ایمان 1. اعطای آرامش و اطمینان از سوی خدا به مؤمنان، زمینه فزونی ایمان آنان: هو الذی أنزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا إیمنا مع إیمنهم…‌. فتح (48) 4 2. اقرار به توحید 2. اعتراف صریح اصحاب کهف به توحید ربوبی در برابر دقیانوس، به دنبال آرامش بخشیدن خدا به‌آنان: و ...