از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است. شکسپیر موفقیت کلید شادی نیست، بلکه شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود. هرمن کین همه خوشبختی ها و موفقیت هایی که به من روی آورده، از درهایی وارد شده که آنها را به دقت ...

۱۱٫ با سلام کردن به افراد، به آنها می فهمانیم برایشان اهمیت و ارزش قایل هستیم. “مارسل بلیوو” ۱۲٫ از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی. “دیباک چوپوا” ۱۳٫ اهل خرد، پیشتاز روزگار خویش اند. ۱۴٫ خداوند به افراد متواضع عشق می ورزد. “جی.پی.وسوانی” ۱۵٫ هیچ گاه به اندازه زمانی که به ...

۱٫هر چه فکر شما بزرگتر باشد به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام می گذارید. “پاسکال” ۲٫ هرگز به کسی که به تو اعتماد کرده خیانت نکن. “جکسون براون” ۳٫ اگر در بند روزمرگی شوید نمی توانید گامی به سوی بهروزی بردارید. ۴٫ بیش از حد توان خود کاری انجام ندهید. ۵٫ بهترین روش ...

اگر قرار است شروع کنی ، پس مصمم باش وتا ته برو ، زیرا اگر کاری راشروع کنی وبعد رهایش سازی ، کار تمام نشده ای که باقی گذاشته ای تا ابد تعقیبت خواهد کرد . چو گیام ترو نگپا رینپو چه ۱۹۸۷ _۱۹۳۹ ...

چند روز دیگر امروز پارسال می شود کمی ساده اندکی خنده دار وقدری عادی ! امروز سالهاست می رود و ما همیشه چشممان پی فرداست . افسوس ! به فکر پاییز تابستان را و یه فکر بهار زمستان را فدا می کنیم . جشن می گیریم عید می گیریم و دوباره همانی می شویم که ...

سخنان جالب یک حکیم درحال مرگ به فرزندش : منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش و اشکهایت را با دستان خود پاک کن (همه رهگذرند) زبان استخوانی ندارد ولی اینقدر قوی هست که بتواند به راحتی قلبی را بشکند (مراقب حرفهایت باش) به کسانی که پشت سرت حرف میزنند بی اعتنا باش ...

دوست خوب غمها را از بین نمی برد اما کمک میکند با وجود غمها محکم بایستیم درست مثل چتر خوب که باران را متوقف نمیکند ، اما کمک میکند آسوده زیر باران بایستیم . . . (ویکتور هوگو)   ...

گر تن بدهى … دل ندهى کار خراب است چون خوردن نوشابه که در جام ش*راب است گر دل بدهى … تن ندهى باز خراب است این بار نه جا*م است و نه نوشابه … سراب است دریا بشوى چون به دلت شور عبور است نوشیدن یک جرعه زجام تو عذاب است باران بشوى چون ...

مرحوم آیت الله بهجت(ره) یکی عارفان بزرگ زمان بودند. روزی به ایشان گفتند : کتابی در زمینه اخلاق معرفی کنید . فرمودند: لازم نیست یک کتاب باشد یک کلمه کافیست که بدانی : “خدا می بیند   ...

فروغ فرخزاد میگه در حیرتم از خلقت آب، اگر با درخت همنشین شود، آنرا شکوفا میکند. اگر با اتش تماس بگیرد، آنرا خاموش میکند. اگر با ناپاکی ها برخورد کند، آنرا تمیز میکند. اگر با آرد هم آغوش شود، آنرا اماده طبخ میکند. اگر با خورشید متفق شود، رنگین کمان ایجاد میشود. ولی اگر تنها ...